Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
  • Combo LUYỆN THI - Khối C00, C03, C04
  • Môn: Văn, Sử, Địa, Toán
  • Số khóa học trong combo: 4 khóa học
  • Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá gốc: Giá: 1.999.000 đ

Đặt mua

Đối tượng: Học sinh luyện thi TN THPT khối C00, C03, C04 mong muốn đạt điểm thi TN THPT mỗi môn 9+.

Nội dung:

  • - Combo gồm các khóa học Khóa học luyện thi TN THPT chuyên sâu môn Văn, Sử, Địa, Toán.
  • - Khoá học được trình bày theo từng chuyên đề bám sát định hướng ra đề thi của Bộ Giáo dục.
  • - Ôn luyện toàn diện kiến thức thi TN THPT khối C00, C03, C04 có khả năng xuất hiện trong đề thi TN THPT.
  • - Phương pháp tư duy, kỹ năng giải các dạng bài theo từng cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com