Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

[S1] - KHÓA HỌC XÂY DỰNG NỀN TẢNG TIẾNG ANH 2 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - CÔ BÙI THANH HUẾ

Giáo viên: Cô Bùi Thanh Huế

Chuyên đề: 25 Bài giảng: 63 Đề thi: 20
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Giá: 699,000 đ Đặt mua

Các bé tham gia chương trình tiếng Anh lớp 2 cùng cô Thanh Huế nhé!

Khóa học được xây dựng theo khung chương trình của bộ sách tiếng Anh 2, NXB giáo dục Việt Nam (Hoàng Văn Vân - Tổng chủ biên). 

    Dành cho những bạn nhỏ học lớp 2 muốn làm quen với tiếng Anh và tạo nền tảng vững chắc để học tiếng Anh lớp 3

    Với phương pháp giảng dạy tích hợp tương tác và minh họa hoạt hình đem lại những bài giảng hấp dẫn và sinh động

    Giúp các bé học tập hứng thú và hiệu quả các chủ đề từ vựng bằng tiếng Anh và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

    Tích hợp tính năng luyện phát âm chuẩn quốc tế

Học thử miễn phí

00:08:17 Chuyên đề: Giới thiệu khóa học xây dựng nền tảng tiếng Anh 2 chương trình mới

00:17:58 Chuyên đề: Unit 1: At my birthday party

00:07:00 Chuyên đề: Giới thiệu khóa học xây dựng nền tảng tiếng Anh 2 chương trình mới

00:26:54 Chuyên đề: Fun time 1

00:21:41 Chuyên đề: Unit 3: At the seaside

00:12:35 Chuyên đề: Review 1 (Unit 1,2,3,4)

00:18:03 Chuyên đề: Unit 6: On the farm

00:14:37 Chuyên đề: Unit 9: In the grocery store

00:13:12 Chuyên đề: Fun time 4

Chuyên đề 2. Unit 1: At my birthday party
Bài giảng: 3 Đề thi: 1 Giá: 50,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 3. Unit 2: In the backyard
Bài giảng: 3 Đề thi: 1 Giá: 50,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 4. Fun time 1
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 0 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 5. Unit 3: At the seaside
Bài giảng: 3 Đề thi: 1 Giá: 50,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 6. Unit 4: In the countryside
Bài giảng: 3 Đề thi: 1 Giá: 50,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 7. Review 1 (Unit 1,2,3,4)
Bài giảng: 2 Đề thi: 1 Giá: 30 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 8. Unit 5: In the classroom
Bài giảng: 3 Đề thi: 1 Giá: 50,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 9. Unit 6: On the farm
Bài giảng: 3 Đề thi: 1 Giá: 50,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 10. Fun time 2
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 11. Unit 7: In the kitchen
Bài giảng: 3 Đề thi: 1 Giá: 50,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 12. Unit 8: In the village
Bài giảng: 3 Đề thi: 1 Giá: 50,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 13. Review 2 (Unit 5,6,7,8)
Bài giảng: 2 Đề thi: 1 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 14. Unit 9: In the grocery store
Bài giảng: 3 Đề thi: 1 Giá: 50,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 15. Unit 10: At the zoo
Bài giảng: 3 Đề thi: 1 Giá: 50,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 16. Fun time 3
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 17. Unit 11: In the play ground
Bài giảng: 3 Đề thi: 1 Giá: 50,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 18. Unit 12: At the café
Bài giảng: 3 Đề thi: 1 Giá: 50,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 19. Review 3 (Unit 9,10,11,12)
Bài giảng: 2 Đề thi: 1 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 20. Unit 13: In the maths class
Bài giảng: 3 Đề thi: 1 Giá: 50,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 21. Unit 14: At home
Bài giảng: 3 Đề thi: 1 Giá: 50,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 22. Fun time 4
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 0 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 23. Unit 15: In the clothes shop
Bài giảng: 3 Đề thi: 1 Giá: 50,000 VNĐ Đang phát hành Đặt mua
Chuyên đề 24. Unit 16: At the campsite
Bài giảng: 3 Đề thi: 1 Giá: 50,000 VNĐ Đang phát hành Đặt mua
Chuyên đề 25. Review 4 (Unit 13,14,15,16)
Bài giảng: 3 Đề thi: 1 Giá: 30,000 VNĐ Đang phát hành Đặt mua
Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com