Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Mưa Rào

  • THPT M.V.Lômônôxốp - Hà Nội
  • 533

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 140 95 82%
Môn Lí lớp 12 66 188 48%
Môn Hóa lớp 12 210 421 51%
Môn Anh lớp 12 105 186 52%
Tổng cộng: 521 890 54%

Comment giao lưu với Mưa Rào

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com