Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên MINH TÂM

  • Trường THPT Trần Quang Diệu - Quảng Ngãi
  • 13045
  • "Hãy làm... Rồi một ngày cũng thành công."

Cấp độ thành viên

13
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 9555 2074 64%
Môn Sử lớp 12 3480 2019 82%
Tổng cộng: 13035 4093 73%

Comment giao lưu với MINH TÂM

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com