Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Tiến Phát

  • Trường THPT Điếu Cải - Đồng Nai
  • 267

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 24 12 100%
Môn Hóa lớp 12 73 40 100%
Môn Sinh lớp 12 160 80 100%
Tổng cộng: 257 132 100%

Comment giao lưu với Trần Tiến Phát

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com