Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên ✅ ✈ ツ

  • Trường THPT Kim Anh - Hà Nội
  • 2655
  • "=)"

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 750 446 77%
Môn Lí lớp 12 105 21 95%
Môn Sinh lớp 12 0 1 100%
Môn Anh lớp 12 1025 984 70%
Môn Sử lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 1880 1453 72%

Comment giao lưu với ✅ ✈ ツ

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com