Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Võ Thị Thanh Nhàn

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 2 20 40%
Môn Lí lớp 12 102 720 38%
Môn Hóa lớp 12 -20 67 31%
Môn Sinh lớp 12 1 8 38%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Tổng cộng: 87 816 38%

Comment giao lưu với Võ Thị Thanh Nhàn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com