Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Moon Thảo

  • Trường DTNT Lục Ngạn - Bắc Giang
  • -26

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -8 14 14%
Môn Lí lớp 12 -14 50 24%
Môn Sinh lớp 12 -15 51 24%
Môn Anh lớp 12 1 80 34%
Tổng cộng: -36 195 27%

Comment giao lưu với Moon Thảo

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com