Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tinh Van Tran

  • Trường THPT Mỹ Quý - Đồng Tháp
  • 714

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 47 12 83%
Môn Lí lớp 12 370 193 67%
Môn Hóa lớp 12 237 119 54%
Môn Sinh lớp 12 52 34 44%
Tổng cộng: 706 358 61%

Comment giao lưu với Tinh Van Tran

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com