Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Ttlaovl

  • - Hà Nội
  • 3560

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 145 53 94%
Môn Lí lớp 12 783 141 77%
Môn Hóa lớp 12 2555 389 80%
Môn Sinh lớp 12 68 43 86%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 3550 627 81%

Comment giao lưu với Ttlaovl

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com