`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Anh Đức-DA

  • THPT Chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 8 25%
Môn Lý lớp 12 0 11 27%
Môn Hóa lớp 12 0 2 0%
Môn Sinh lớp 12 0 2 0%
Môn Địa lớp 12 0 136 78%
Môn Sử lớp 12 0 8 63%
Tổng cộng: 0 167 69%

Comment giao lưu với Anh Đức-DA

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com