Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Ánh Nguyệt

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Anh lớp 12 0 20 45%
Môn Toán lớp 9 0 27 59%
Môn Văn lớp 9 0 4 100%
Môn Anh lớp 9 0 112 75%
Môn Toán lớp 9 -5 1 0%
Tổng cộng: -5 164 69%

Comment giao lưu với Ánh Nguyệt

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com