Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Bạch Cốt Tinh

  • Trường THCS Bắc Trạch - Quảng Bình
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 29 24%
Môn Hóa lớp 12 0 25 16%
Môn Sinh lớp 12 0 4 0%
Môn Anh lớp 12 0 30 23%
Tổng cộng: 0 88 20%

Comment giao lưu với Bạch Cốt Tinh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com