Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Bing Mik

  • Trường THPT Bù Đăng - Bình Phước
  • 442

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 22 29 59%
Môn Lí lớp 12 80 184 48%
Môn Hóa lớp 12 324 236 81%
Môn Sinh lớp 12 6 24 42%
Tổng cộng: 432 473 65%

Comment giao lưu với Bing Mik

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com