Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đinh Anh Nhi

  • THPT Đạmri -Đạ Huoai - Lâm Đồng
  • 110

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -10 138 58%
Môn Lí lớp 12 0 185 45%
Môn Hóa lớp 12 0 67 51%
Môn Anh lớp 12 0 370 59%
Môn Toán lớp 9 0 4 50%
Môn Địa lớp 12 0 40 68%
Môn Sử lớp 12 0 40 53%
Môn Hóa lớp 10 0 25 60%
Môn Tiếng Anh lớp 9 0 9 33%
Môn Hóa lớp 8 110 23 65%
Tổng cộng: 100 901 55%

Comment giao lưu với Đinh Anh Nhi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com