`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trâm Cầy

  • TH Múa - TP HCM
  • 418

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 11 16 56%
Môn Lý lớp 12 353 577 60%
Môn Hóa lớp 12 46 139 46%
Môn Sinh lớp 12 -2 50 32%
Tổng cộng: 408 782 56%

Comment giao lưu với Trâm Cầy

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com