Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Co Khi Quang Thuan

  • TTHNGDTX Cẩm Phả - Quảng Ninh
  • 18750

Cấp độ thành viên

17
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 29 31%
Môn Địa lớp 12 8855 4459 85%
Môn Sử lớp 12 9885 5420 84%
Tổng cộng: 18740 9908 84%

Comment giao lưu với Co Khi Quang Thuan

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com