Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Co Khi Quang Thuan

  • TTHNGDTX Cẩm Phả - Quảng Ninh
  • 15765

Cấp độ thành viên

15
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 11 45%
Môn Địa lớp 12 6780 4140 84%
Môn Sử lớp 12 8975 5320 84%
Tổng cộng: 15755 9471 84%

Comment giao lưu với Co Khi Quang Thuan

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com