Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Công Công

  • Trường THPT Lục Ngạn 1 - Bắc Giang
  • 691

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 6 9 44%
Môn Lí lớp 12 675 870 60%
Môn Hóa lớp 12 0 13 54%
Tổng cộng: 681 892 60%

Comment giao lưu với Công Công

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com