Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Mai Chí Công

  • Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Bình Dương
  • 10
  • "none"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 11 0 31 87%
Môn Lí lớp 11 0 19 21%
Môn Hóa lớp 11 0 219 50%
Môn Sinh lớp 11 0 135 65%
Môn Sử lớp 11 0 187 64%
Môn Địa lớp 11 0 190 65%
Tổng cộng: 0 781 60%

Comment giao lưu với Mai Chí Công

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com