Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Cười Cái Coi

  • Trường THPT Sông Mã - Sơn La
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 9 67%
Môn Lí lớp 12 0 5 0%
Môn Hóa lớp 12 0 144 33%
Môn Sinh lớp 12 0 271 38%
Môn Anh lớp 12 0 63 14%
Tổng cộng: 0 492 34%

Comment giao lưu với Cười Cái Coi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com