Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Khuất Duy Ánh

  • GDTX Phúc Thọ - Hà Nội
  • 16154

Cấp độ thành viên

15
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -3 50 60%
Môn Lí lớp 12 1989 2388 51%
Môn Hóa lớp 12 2751 587 61%
Môn Sinh lớp 12 5110 984 65%
Môn Anh lớp 12 3467 2518 49%
Môn Địa lớp 12 0 211 39%
Môn Sử lớp 12 0 141 55%
Tổng cộng: 13314 6879 53%

Comment giao lưu với Khuất Duy Ánh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com