Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thi Là Đậu

  • THPT Diễn Châu 3 - Nghệ An
  • 805

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 2 4 50%
Môn Lí lớp 12 52 62 73%
Môn Hóa lớp 12 473 268 67%
Môn Sinh lớp 12 262 121 60%
Tổng cộng: 789 455 66%

Comment giao lưu với Thi Là Đậu

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com