Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Do Hai Dang

  • Trường THPT BC Công Nghiệp Việt Trì - Phú Thọ
  • 13029

Cấp độ thành viên

13
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 179 100 92%
Môn Lí lớp 12 2450 1513 87%
Môn Hóa lớp 12 3545 1616 95%
Môn Sinh lớp 12 1893 1119 90%
Môn Anh lớp 12 4602 2481 95%
Môn Anh lớp 9 201 117 91%
Môn Lí lớp 9 85 68 75%
Môn Hóa lớp 9 64 32 100%
Tổng cộng: 13019 7046 92%

Comment giao lưu với Do Hai Dang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com