Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Dương vô cương

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 47 21%
Môn Lí lớp 12 0 293 30%
Môn Hóa lớp 12 0 396 27%
Môn Sinh lớp 12 0 1 0%
Môn Anh lớp 12 0 49 29%
Tổng cộng: 0 786 28%

Comment giao lưu với Dương vô cương

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com