Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Hương Giang

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 15 93%
Môn Anh lớp 12 0 393 80%
Môn Toán lớp 9 0 84 63%
Môn Anh lớp 9 0 20 95%
Môn Lí lớp 9 0 40 73%
Môn Hóa lớp 9 0 20 65%
Môn Toán lớp 11 0 26 69%
Môn Toán lớp 10 0 64 73%
Môn Hóa lớp 10 0 199 81%
Môn Tiếng Anh lớp 9 35 50 38%
Môn Văn lớp 9 0 0 0%
Tổng cộng: 35 911 75%

Comment giao lưu với Nguyễn Hương Giang

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com