Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên No Name

  • Trường THPT Đắc Lua - Đồng Nai
  • 125

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 136 77%
Môn Lí lớp 12 0 68 54%
Môn Hóa lớp 12 0 322 65%
Môn Sinh lớp 12 0 456 57%
Môn Địa lớp 12 0 101 61%
Môn Sử lớp 12 0 26 46%
Tổng cộng: 0 1109 62%

Comment giao lưu với No Name

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com