Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Dieu Anh

  • Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng - Quảng Nam
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 12 33%
Môn Lí lớp 12 0 124 27%
Môn Hóa lớp 12 0 83 20%
Môn Sinh lớp 12 0 9 0%
Môn Anh lớp 12 0 28 32%
Môn Toán lớp 9 0 2 0%
Môn Anh lớp 9 0 10 30%
Môn Lí lớp 9 0 1 0%
Môn Hóa lớp 9 0 19 21%
Môn Địa lớp 12 0 14 29%
Môn Sử lớp 12 0 52 29%
Môn Toán lớp 11 0 30 20%
Môn Lí lớp 11 0 13 31%
Môn Toán lớp 10 0 1 100%
Môn Hóa lớp 10 0 8 13%
Môn Lí lớp 8 0 2 100%
Môn Lí lớp 7 0 45 89%
Môn Lí lớp 6 0 9 44%
Môn Hóa lớp 8 0 1 0%
Môn Anh Lớp 6 0 43 79%
Môn Toán lớp 7 0 3 0%
Môn Toán lớp 6 0 1 100%
Môn Toán lớp 5 0 12 75%
Môn Sử lớp 7 0 1 0%
Môn Toán lớp 3 0 16 100%
Tổng cộng: 0 539 39%

Comment giao lưu với Dieu Anh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com