`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đinh Thị Trang

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 11 55%
Môn Lý lớp 12 0 44 41%
Môn Hóa lớp 12 0 44 23%
Môn Sinh lớp 12 0 107 40%
Môn Anh lớp 12 0 1223 58%
Tổng cộng: 0 1429 55%

Comment giao lưu với Đinh Thị Trang

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com