Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Do Ngu

  • THPT chuyên Lê Quí Đôn - Khánh Hòa
  • 580

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 215 222 65%
Môn Hóa lớp 12 110 95 60%
Môn Sinh lớp 12 246 315 59%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 570 633 61%

Comment giao lưu với Do Ngu

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com