Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hàn Ngọc Băng

  • THPT Diễn Châu 4 - Nghệ An
  • 2235
  • "Học sinh lớp 12c1 trường thpt Diễn Châu 4"

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 36 78%
Môn Hóa lớp 12 0 74 54%
Môn Sinh lớp 12 2225 763 77%
Tổng cộng: 2225 873 75%

Comment giao lưu với Hàn Ngọc Băng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com