Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên ĐỖ KHẮC HƯỞNG

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 2 50%
Môn Lí lớp 12 0 2 0%
Môn Anh lớp 12 0 551 30%
Môn Toán lớp 9 0 32 47%
Môn Anh lớp 9 0 1 0%
Môn Toán lớp 10 0 9 11%
Tổng cộng: 0 597 31%

Comment giao lưu với ĐỖ KHẮC HƯỞNG

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com