Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Đức Anh

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 231 70%
Môn Lí lớp 12 0 1519 84%
Môn Hóa lớp 12 200 999 69%
Môn Sinh lớp 12 0 1 100%
Môn Anh lớp 12 0 93 44%
Tổng cộng: 200 2843 76%

Comment giao lưu với Nguyễn Đức Anh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com