Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Dũng Lương

  • THPT Hoàng Văn Thụ - Hải Dương
  • 1160

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 430 686 81%
Môn Lí lớp 12 0 611 75%
Môn Hóa lớp 12 720 1313 76%
Môn Sinh lớp 12 0 136 49%
Môn Văn lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 1150 2747 76%

Comment giao lưu với Dũng Lương

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com