Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Phúc Cao Duy

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 155 88 69%
Môn Lí lớp 12 0 489 73%
Môn Hóa lớp 12 145 896 84%
Môn Sinh lớp 12 0 790 72%
Môn Anh lớp 9 0 23 70%
Môn Sử lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 300 2287 77%

Comment giao lưu với Nguyễn Phúc Cao Duy

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com