Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên QuadraKill

  • Trường THPT Minh Hà - Quảng Ninh
  • 61

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 14 35 43%
Môn Lí lớp 12 2 25 56%
Môn Hóa lớp 12 35 246 73%
Môn Sinh lớp 12 0 7 57%
Tổng cộng: 51 313 68%

Comment giao lưu với QuadraKill

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com