`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Vào Bờ Rào

  • THPT Phan Đăng Lưu - Nghệ An
  • -51

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 2 7 43%
Môn Hóa lớp 12 -32 47 28%
Môn Sinh lớp 12 1 17 35%
Môn Anh lớp 12 -32 80 20%
Tổng cộng: -61 151 25%

Comment giao lưu với Vào Bờ Rào

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com