Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hùng Ham Học

  • Trường THPT Yên Dũng 2 - Bắc Giang
  • 78

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 4 6 67%
Môn Lí lớp 12 54 121 61%
Môn Hóa lớp 12 8 40 70%
Môn Anh lớp 12 0 2 50%
Tổng cộng: 66 169 63%

Comment giao lưu với Hùng Ham Học

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com