Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trai Nha Ngheo

  • THPT Thiệu Hoá - Thanh Hóa
  • 615

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 6 67%
Môn Lí lớp 12 0 236 65%
Môn Hóa lớp 12 460 684 79%
Môn Sinh lớp 12 145 148 74%
Môn Anh lớp 12 0 110 35%
Tổng cộng: 605 1184 71%

Comment giao lưu với Trai Nha Ngheo


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com