Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Dunq Taylor

  • THPT Tầm Vu 3 - Hậu Giang
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 6 17%
Môn Lí lớp 12 0 118 28%
Môn Sinh lớp 12 0 111 23%
Môn Anh lớp 12 0 93 25%
Tổng cộng: 0 328 25%

Comment giao lưu với Dunq Taylor

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com