Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hồng Hạnh

  • Trường THPT Phủ Lý A - Hà Nam
  • 3329

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 179 159 60%
Môn Lí lớp 12 106 311 51%
Môn Hóa lớp 12 812 744 63%
Môn Sinh lớp 12 2220 1967 66%
Môn Anh lớp 12 -16 70 23%
Tổng cộng: 3301 3251 63%

Comment giao lưu với Hồng Hạnh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com