Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hiếu Quyết Phan

Cấp độ thành viên

10
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 505 1570 65%
Môn Toán lớp 9 0 1 0%
Môn Sử lớp 12 6940 6455 74%
Môn Toán lớp 11 0 78 73%
Môn Sử lớp 12 110 20 70%
Tổng cộng: 7555 8124 72%

Comment giao lưu với Hiếu Quyết Phan

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com