Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hiếu Trang

  • THPT Đông Thụy Anh - Thái Bình
  • 1045

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 21 24%
Môn Lí lớp 12 0 2 50%
Môn Hóa lớp 12 0 3 33%
Môn Địa lớp 12 0 1 0%
Môn Sử lớp 12 0 2 100%
Tổng cộng: 0 29 31%

Comment giao lưu với Hiếu Trang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com