Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Dale H. Parke

  • Trường THPT Đức Hòa - Long An
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 20 65%
Môn Lí lớp 12 0 190 73%
Môn Toán lớp 9 0 44 91%
Môn Lí lớp 9 0 4 75%
Môn Hóa lớp 9 0 30 30%
Môn Toán lớp 11 0 26 65%
Môn Lí lớp 11 0 64 73%
Môn Toán lớp 10 0 17 53%
Môn Lí lớp 10 0 75 63%
Môn Hóa lớp 10 0 64 72%
Môn Anh lớp 10 0 20 65%
Tổng cộng: 0 554 69%

Comment giao lưu với Dale H. Parke

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com