Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên hjust ayun

  • TT GDTX Ninh Kiều - Cần Thơ
  • 44

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -8 20 20%
Môn Lí lớp 12 1 2 50%
Môn Hóa lớp 12 -32 124 30%
Môn Sinh lớp 12 73 151 50%
Môn Văn lớp 12 0 2 100%
Môn Địa lớp 12 0 0 0%
Tổng cộng: 34 299 40%

Comment giao lưu với hjust ayun

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com