Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Vân Đoàn

  • THPT Mê Linh - Thái Bình
  • 2074

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 1 34 50%
Môn Hóa lớp 12 757 604 64%
Môn Sinh lớp 12 1306 868 69%
Tổng cộng: 2064 1506 67%

Comment giao lưu với Vân Đoàn


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com