Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hoài Thanh

  • Trường THPT Thực Hành Cao Nguyên - Đắk Lắk
  • 574

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -1 1 0%
Môn Lí lớp 12 38 76 50%
Môn Hóa lớp 12 325 200 88%
Môn Sinh lớp 12 12 48 42%
Môn Anh lớp 12 192 252 59%
Môn Văn lớp 12 0 0 0%
Tổng cộng: 566 577 66%

Comment giao lưu với Hoài Thanh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com