Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hoàng Anh Đức

  • THPT Hùng Vương - Bình Thuận
  • 3430

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 69 42%
Môn Lí lớp 12 0 0 0%
Môn Hóa lớp 12 -20 7 14%
Môn Anh lớp 12 -10 25 28%
Môn Văn lớp 12 0 0 0%
Môn Địa lớp 12 1460 973 64%
Môn Sử lớp 12 1990 1268 56%
Tổng cộng: 3420 2342 59%

Comment giao lưu với Hoàng Anh Đức


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com