Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hồng Hoa Quỷ Mẫu

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 13 29 48%
Môn Lí lớp 12 -3 87 32%
Môn Hóa lớp 12 -9 9 22%
Môn Sinh lớp 12 3 9 44%
Môn Anh lớp 12 1380 3027 49%
Môn Văn lớp 12 0 38 82%
Tổng cộng: 1384 3199 48%

Comment giao lưu với Hồng Hoa Quỷ Mẫu

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com