Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thuy Duong

  • THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An
  • 1610

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 15 73%
Môn Hóa lớp 12 400 500 47%
Môn Sinh lớp 12 1200 961 54%
Tổng cộng: 1600 1476 52%

Comment giao lưu với Thuy Duong

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com