Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên hoang thi hanh

  • Trường THPT Chuyên Quảng Bình - Quảng Bình
  • 1715

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -4 7 14%
Môn Lí lớp 12 12 9 78%
Môn Anh lớp 12 1433 1930 58%
Môn Văn lớp 12 0 2 100%
Tổng cộng: 1441 1948 58%

Comment giao lưu với hoang thi hanh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com